Utveksling

Opplæringskontoret på besøk hos utveksling-bedrift

Gjennom programmet Erasmus+ organiserer vi utenlandsopphold for noen av våre lærlinger. De vil da bo og jobbe i utlandet en periode av læretiden sin. Vi har per dags dato aktive samarbeidspartnere i både Italia og Spania.

Ordningen er et samarbeid mellom Opplæringskontoret, mottakerorganisasjoner i vertslandet, og Agder Fylkeskommune. Tilbudet er basert på etterspørsel fra våre lærlinger, og vurderes årlig. Det er en fin, og helt unik mulighet for å supplere læretiden sin med internasjonal fagkompetanse, og knytte kontakt over landegrenser, i en svært dynamisk bransje.

Bilde fra restaurantgate for utveksling
Stemningsbilde av bro fra utvekslingsplass
Restaurantgate fra utvekslings-plass

Kort om utveksling

Opplæringskontoret søker om stipend på vegne av lærlingen, slik at oppholdet ikke fører til ekstrakostnader. Stipendet er under normale omstendigheter nok til å dekke transport, opphold og lommepenger under oppholdet – men det oppfordres sterkt til at lærlingen opparbeider seg en buffer før avreise. Lønn fra arbeidsgiver i Norge blir normalt sett ikke utbetalt under utvekslingen.

Arbeidssted og bosted i utlandet ordnes etter nærmere avtale med opplæringskontoret i hvert enkelt tilfelle.

Utveksling er forbeholdt lærlinger som har gjennomført minimum et år av sin læretid, og hvor faglig leder og Opplæringskontor er enig om at det vil være faglig forsvarlig.

Januar 2024 startet vi et samarbeid med lokale aktører i Emilia-Romagna regionen (Italia), og gleder oss til å sende noen av våre lærlinger til Rimini/Cesenatico allerede våren 2024.

For mer informasjon, spørsmål, eller for å melde interesse – kontakt oss.

Nærbilde av kreps