Ønsker du å bli lærling i Agder?

Ta kontakt med oss. Vi kjenner bedriftene godt, og kan gjerne gi deg tips om de ulike arbeidsstedene, samt hvor det er ledige læreplasser per dags dato. Se liste over alle medlemsbedrifter her.

Kontakt oss