Kort fortalt om MORO

MORO er forkortelse for Mat og Reiselivsbransjens Opplæringskontor (Agder).Kontoret ble opprettet i 1995, og har per dags dato ca. 100 aktive lærekontrakter i lærefagene: Reiselivsfag, kokkfaget, servitørfaget, ernæringskokkfaget, bakefaget, konditorfaget og salgsfaget.

(Januar 2024 endret vi navn fra OKRM (Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Agder), noe som ikke har ført til endringer i virksomheten for øvrig).

kokkelærlinger jobber med å legge opp mat

Opplæringskontorets formål er å tilrettelegge opplæringen i arbeidslivet på vegne av våre medlemsbedrifter. Dette innebærer at kontoret skal:

 • Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæring
 • Utarbeide teoretiske og praktiske kurs etter behov
 • Bidra til at opplæringen har en god faglig kvalitet, og at den er i henhold til opplæringsloven
 • Lette bedriftens rekruttering av kvalifiserte medarbeidere
 • Kartlegge behov og muligheter for opplæring

Opplæringskontoret jobber med rekruttering til bransjen generelt, og har derfor god kontakt med både skoler, rådgivere og sentrale aktører i prosjektet Matregionen Agder.

Andre sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå bedriftene med kontraktsarbeid ved opprettelse av arbeidsavtale og lærekontrakt
 • Avdekke behov og søke om eventuelle særskiltmidler
 • Gjennomføre lovpålagte halvårsamtaler sammen med bedrift
 • Utarbeide individuelle internplaner for hver enkelt lærling
 • Legge til rette for/gjennomføre testfagprøver
 • Utveksling i samarbeid med Erasmus+ programmet

Våre ansatte

Tom Sætra-Pedersen

Daglig leder

Mobil: +47 978 81 088

Epost: tom@ok-agder.no

Andre Martins-Jørgensen

Konsulent

Mobil: +47 975 11 043

Epost: andre@ok-agder.no