Om opplæringskontoret

Opplæringskontoret i Aust-Agder ble startet i 1995. I 2011 overtok dette kontoret ansvaret også i Vest-Agder. Vi har nå 68 medlemsbedrifter. Dette er bedrifter innen restaurant, hoteller, institusjonskjøkken, bakerier og konditorier.

Vi har gjennomsnittlig ca. 100 lærlinger tilknyttet kontoret. Opplæringskontoret arbeider med rekruttering til bransjene, og bistår elever med formidling til læreplass. Vi sørger for at lærekontrakt og arbeidsavtale blir inngått. Vi kvalitetssikrer gjennomføringen av læretiden frem mot en fagprøve. I løpet av læretiden blir det gjennomført en rekke faglige kurs, sosiale aktiviteter og utplassering av lærlinger i utlandet.